Питання-відповідь

Якщо у позичальника немає можливості погасити позику вчасно, то компанія «ОнКредит» дає можливість продовжити час користування кредитними коштами:

1. Клієнт може користуватися позикою необмежений термін в рамках договору, за умови оплати відсотків за користування позикою кожні 10 днів.

2. Автопролонгація – продовження строку дії договору автоматично з підвищеною процентною ставкою, якщо Позичальник не повернув кредит та не сплатив або частково сплатив проценти за користування кредитом до закінчення строку користування кредитом та строку дії Договору - 2,9 % в день, 1058,5 % річних.

Підпункт 9.4.1. договору: У випадку неможливості виконання зобов'язань за Договором у повному обсязі та у встановлений строк, Позичальник має право ініціювати продовження строку користування Кредитом та зміну дати повернення Кредиту шляхом здійснення платежу на користь Кредитодавця у розмірі не менше суми нарахованих та несплачених на дату платежу процентів не пізніше останнього дня строку користування кредитом. Після отримання Кредитодавцем коштів у розмірі нарахованих та несплачених процентів, заява Позичальника про продовження строку користування Кредитом вважається поданою, а дія Договору автоматично продовжується (лонгується) на тих самих умовах на наступні 10 календарних днів.

За умови своєчасної сплати Позичальником всіх нарахованих процентів за користування Кредитом, можливе продовження строку користування кредитом та продовження дії Договору автоматично (автопролонгація) на тих самих умовах на наступні 10 календарних днів без підписання сторонами додаткових угод, починаючи з дня, наступного за днем запланованої дати повернення кредиту.

В даному випадку продовження строку користування кредитом та автоматичне продовження (пролонгація) дії Договору може застосовуватися неодноразово, необмежену кількість разів. 

Підпункт 9.4.2. договору: Автоматичне продовження строку користування кредитом та автоматичне продовження дії Договору (автопролонгація) без підписання сторонами додаткових угод застосовується також після настання дати погашення Кредиту в разі неповернення суми кредиту та несплати або часткової сплати Позичальником нарахованих процентів за користування Кредитом до закінчення строку дії Договору.  

У разі несплати Позичальником заборгованості до закінчення строку користування кредитом та закінчення строку дії Договору, Сторонами застосовується автопролонгація з наступного дня після запланованої дати повернення кредиту. Позичальник, який підписує даний Договір, дає згоду Кредитодавцю на його автопролонгацію – продовження строку користування кредитом та строку дії Договору на наступні 10 календарних днів без підписання сторонами додаткових угод, починаючи з дня, наступного за днем запланованої дати повернення кредиту.

Підпункт 9.4.3. договору: Сторони погодили, що у випадку несплати Позичальником заборгованості за кредитом до запланованої дати повернення кредиту, цей Договір вважатиметься автоматично продовженим (автопролонгованим), а строк користування кредитом – подовженим на наступних умовах:

9.4.3.1. Строк автопролонгації Договору та подовження строку користування кредитом складає період часу з дати (дня), наступної за запланованою датою повернення кредиту і до спливу 10 (десяти) календарних днів включно;

9.4.3.2. В період автопролонгації діє підвищена процентна ставка, у розмірі 2,9 % від суми Кредиту в день, що становить 1058,5 % річних від суми наданого Кредиту. В даному випадку продовження строку користування кредитом та автоматичне продовження (пролонгація) дії Договору може застосовуватися неодноразово, але не більш ніж на 70 календарних днів в сукупності такої пролонгації.

Щоб послуга пролонгації була підключена, потрібно оплатити відсотки, які «набігли» за допомогою:

  • Інтернет-банкінгу в своєму банку, в якому Ви обслуговуючого;
  • Особистого кабінету на сайті компанії «ОнКредит»;
  • У касі будь-якого банку, перевівши гроші на реквізити компанії «ОнКредит»;
  • Платіжного термінала.

Кредит в будь-який час можна погасити достроково. Залишок суми, яку необхідно погасити, Ви можете подивитися в Особистому кабінеті компанії «ОнКредит». У разі, якщо Ви погашаєте позику частково, то відсотки будуть нараховуватися на залишок суми, яка ще не погашена.

Пункт 6.2. договору: У разі порушення Позичальником зобов'язання у вигляді несвоєчасного повернення або неповернення суми Кредиту та сплати процентів за користування кредитом, за Договором, загальний розмір Кредиту за яким перевищує розмір однієї мінімальної заробітної плати, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 50 % відсотків від суми Кредиту, отриманого за цим Договором. Кредитодавець має право нарахувати штраф, визначений Договором, починаючи з першого календарного дня, що слідує за останнім днем Строку користування Кредитом.

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Позичальником на підставі Кредитного договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за таким договором, якщо загальний розмір кредиту перевищує розмір однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору.

Пункт 6.3. договору: У разі порушення Позичальником зобов'язання у вигляді несвоєчасного повернення або неповернення суми Кредиту та несплати процентів за користування кредитом, за Договором, загальний розмір Кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, Позичальник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 200 % відсотків від суми одержаного Кредиту Позичальником за цим Договором. Кредитодавець має право нарахувати штраф, визначений Договором, починаючи з першого календарного дня, що слідує за останнім днем Строку користування Кредитом.

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником за порушення виконання його зобов’язань на підставі Кредитного договору, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної Позичальником за таким договором.

У разі, якщо позичальник навмисно ухиляється від виплати позики компанії «ОнКредит», то компанія починає судовий процес по стягненню заборгованості, враховуючи всі відсотки по користуванню кредиту, а також відсоток за простроченням платежу. Також таким чином, вся інформація про зловмисне ухилу від оплати боргу компанії, потрапляє в Українське Бюро кредитних історій, що в подальшому негативно вплине на те, щоб позичальник міг отримати кредит у будь-якій фінансовій і банківській установі України. 

Верифікація банківської карти потрібна для того, щоб підтвердити той факт, що картка Visa або Master Card належить її власнику, який подає заявку, що нею не заволоділи зловмисники з метою протиправних і корисливий дій.

Процес верифікації займає всього кілька хвилин, але він дуже важливий. З рахунку буде знята 1 гривня, яка потім буде повернена, після успішного процесу верифікації.


Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №964 від 05.12.2017, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»

Отримати гроші
girl
Світлана з Херсона оплатила кредит на 14 200 грн в OnCredit
girl
Наталя з Черкас отримала кредит на 2 700 грн в OnCredit
girl
Андрій з Житомира оплатив кредит на 700 грн в OnCredit
girl
Микола з Києва отримав кредит на 8 200 грн в OnCredit
girl
Микола з Рівного отримав кредит на 7 100 грн в OnCredit
girl
Сергій з Івано-Франківська оплатив кредит на 10 300 грн в OnCredit
girl
Ольга з Львова оплатила кредит на 9 400 грн в OnCredit
girl
Ольга з Миколаєва отримала кредит на 8 900 грн в OnCredit
girl
Дмитро з Одеси подав заявку на 9 000 грн в OnCredit
girl
Ніна з Запоріжжя отримала кредит на 7 900 грн в OnCredit
girl
Ірина з Івано-Франківська оплатила кредит на 6 600 грн в OnCredit
girl
Денис з Тернополя оплатив кредит на 5 700 грн в OnCredit
girl
Анна з Черкас отримала кредит на 11 500 грн в OnCredit
girl
Юлія з Херсона подала заявку на 10 400 грн в OnCredit
girl
Ірина з Рівного подала заявку на 5 000 грн в OnCredit
girl
Катерина з Дніпропетровська отримала кредит на 5 200 грн в OnCredit
girl
Андрій з Луцька оплатив кредит на 11 000 грн в OnCredit
girl
Георгій з Чернівців отримав кредит на 12 500 грн в OnCredit
girl
Вадим з Кіровограда отримав кредит на 2 200 грн в OnCredit
girl
Федір з Одеси оплатив кредит на 4 800 грн в OnCredit