Юридична інформація

ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

Вся інформація про Фінансову компанію, правила використання, фінансова звітність та інше.


ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 


ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» 

ІДЕНТИЦІКАЦІЙНИЙ КОД: 41602157


ДАТА ТА НОМЕР ЗАПИСУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ:

19.09.2017

1 070 1009.2 0000 069659


Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, №4561 від 19.12.2017 «Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» видано ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання послуг з факторингу»


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:

Код території за КОАТУУ: 8038000000

Адреса: 04073, м. Київ, Оболонський район, проспект Степана Бандери, будинок 8 корпус 6.


БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

IBAN-рахунок № UA33 305299 00000 26508036700039


ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ТОВ "ФК "ВЕРОНА":

- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

- надання послуг з факторингу


РЕЖИМ РОБОЧОГО ЧАСУ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ:

Робочі дні:

З понеділка по п’ятницю з 09:00 год. до 18:00 год.

Години перерви з 13:00 до 14:00 год.

Вихідні дні: субота та неділя.

Контакт-центр працює цілодобово, без вихідних. 


ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ВЛАСНИКІВ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ТОВ "ФК "ВЕРОНА":


АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КУБ ІНВЕСТ»

Код ЄДРПОУ засновника: 41991787

Частка в статутному капіталі складає 50,2%.


ТІТАМИР БОГДАН ОЛЕГОВИЧ

РНОКПП: 3424804773, Україна

Частка в статутному капіталі складає 30,0%.


ТІТАМИР ЕВЕЛІНА СЕРГІЇВНА

РНОКПП: 3092016106, Україна

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.


ПОЛТЄВ АНТОН ЕДУАРДОВИЧ

РНОКПП: 3309121997, Україна

Частка в статутному капіталі складає 9,9%.


ВІДОМОСТІ ПРО ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ:

ТІТАМИР БОГДАН ОЛЕГОВИЧ

РНОКПП: 3424804773, Україна


ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВ «ФК «ВЕРОНА»:

- наглядова рада наразі не створена


ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВ «ФК «ВЕРОНА»:

Хлебнікова Ольга Іванівна, Директор


ВІДОМОСТІ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВ «ФК «ВЕРОНА»:

Фінансова компанія – немає відокремлених підрозділів.


ВІДОМОСТІ ПРО ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОЗВОЛИ

- Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №964 від 05.12.2017, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

- Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4561 від 19.12.2017 «Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання послуг з факторингу»; статус ліцензії – чинна.


ВІДОМОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО, ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

Товариство не перебуває в процесі провадження у справі про банкрутство або застосування до нього, процедури санації.


РІШЕННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

Товариство не перебуває в процесі припинення (ліквідації).


ПЕРЕД УКЛАДЕННЯМ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ, ТОВАРИСТВО РОЗКРИВАЄ КЛІЄНТАМ (СПОЖИВАЧАМ) ВИЗНАЧЕНУ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА ВКЛЮЧАЄ

перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання, - розміщених на веб-сайті Товариства, що визначені Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства, відповідно до отриманих Ліцензій та Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданих на підставі Розпоряджень НАЦКОМФІНПОСЛУГ, згідно статутної діяльності Товариства.


ВАРТІСТЬ, ЦІНУ/ТАРИФИ, РОЗМІР ПЛАТИ (ПРОЦЕНТИ) ОТРИМАНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

вартість, ціну/тарифи та розмір плати (проценти) отриманих фінансових послуг визначаються відповідно до умов Договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, згідно якого клієнт бажає отримати фінансову послугу.Інша інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону:


ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

звіт про корпоративне управління фінансової установи не розкривається в зв’язку з тим, що фінансова установа не створена у формі акціонерного товариства.


МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

- Якщо споживач фінансових послуг вважає, що з боку ТОВ «ФК «ВЕРОНА» мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, він має право звернутися до фінансової установи:

* письмово, шляхом надсилання звернення за місцезнаходженням Товариства

* електронною поштою на адресу: info@oncredit.ua

* шляхом усного  звернення (особисте  або за  допомогою засобів телефонного зв’язку за номерами телефонів: 0 800 21 21 33 ТОВ «ФК «ВЕРОНА» здійснює розгляд звернень громадян у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних». Перелік контактних даних ТОВ «ФК «ВЕРОНА» зазначено на веб-сайті за посиланням: https://oncredit.ua/legal

За результатом розгляду скарг фінансова установа направляє відповідь Споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь містить в собі інформацію про задоволення вимог Споживача або відхилення (як повністю так і в частині). Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості у судах.

Споживач фінансових послуг може звертатися до Національного банку України, наділеного функцією здійснення захисту прав споживачів фінансових послуг (контактні  дані  розміщені  за  посиланням:  https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-2) та до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів  і  захисту  споживачів  (контактні  дані  розміщені  за  посиланням: https://dpss.gov.ua/zvyazkizgromadskistyu/zvernennya-gromadyan).

- Гарантійні фонди чи компенсаційні схеми не передбачені


РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ У РАЗІ, КОЛИ ВОНА ПРОПОНУЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ІНШИМИ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ

фінансова установа не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.


УМОВИ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ ВАРТІСТЬ

додаткові фінансові послуги фінансовою установою не надаються.


ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ЗА РАХУНОК ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

не передбачена сплата податків або зборів за рахунок позичальника.


ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ ВНАСЛІДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОСЛУГИ

визначені умовами ВНУТРІШНІХ ПРАВИЛ НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» та Примірного договору про НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА».


ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ОКРІМ ЙОГО ІСТОТНИХ УМОВ ТАКОЖ ПЕРЕДБАЧАЄ

* наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг,

* строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору,

* мінімальний строк дії договору,

* наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій,

* порядок внесення змін та доповнень до договору,

* неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансових послуг,

* захист позичальників, які відносяться до категорії військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних,

* можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг,

* наявність у клієнта можливості вивчити договір і з’ясувати чи його зміст відповідає правовим нормам та вимогам Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»,

* право на отримання необхідної для укладення договору фінансових послуг інформації закріпленої в статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНУ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ, А ТАКОЖ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

РЕКВІЗИТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Телефон довідкової служби: 0800 505 240

E-mail: nbu@bank.gov.ua

Сайт: bank.gov.ua


РЕКВІЗИТИ ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1

Телефон: (044) 279 12 70, (044) 278 84 60, (044) 278 41 70

Факс: (044) 279 48 83

E-mail: General-head@consumer.gov.ua


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В М. КИЄВІ

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8

Телефон: (044) 486 54 86

Факс: (044) 486 40 27

E-mail: info@kiev.dpss.gov.ua


КОНТАКТНІ ДАНІ ІНШИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

Можна знайти на сторінці офіційного сайту Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Сайт: https://www.dpss.gov.ua.


Захист прав споживачів 

Нормативно-правова база:

- Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV,
- Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III,
- Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 № 1023-XII,
- Закон України "Про споживче кредитування" від 15.11.2016 № 1734-VIII,
- Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI,
- Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" від 23.06.2005 № 2704-IV,
- Закон України "Про електронну комерцію" від 03.09.2015 № 675-VIII,
- Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 № 851-IV,
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 № 1702-VII,
- Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913,
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 217 "Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року",
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2071 № 983 "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року".


Інформація, що надається клієнтам відповідно до ст 12 Закону України  "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

Основні умови кредитного договору

Повідомлення про обробку персональних даних

Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Аудиторський висновок

Статут

Виписка ЄДР

Внутрішні правила надання коштів у позику, в тому чисті і на умовах фінансового кредиту ТОВ "ФК "ВЕРОНА" (діє з 08.01.2021р.)

Примірний кредитний договір (Оферта та Акцепт) ТОВ "ФК "ВЕРОНА" (діє з 08.01.2021р.)

Звіт про власний капітал

Звіт про фінансовий стан

Звіт про сукупний дохід

Звіт про рух грошових коштів

Примітки до фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності за 2018 рік

Аудиторський висновок за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2018 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Звіт про фінансові результати (в тисячах) за 2019 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2019 рік

Примітки до фінансової звітності за 2019 рік

Аудиторський висновок за 2019 рік

АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ


Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №964 від 05.12.2017, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»

Отримати гроші
girl
Поліна з Вінниці отримала кредит на 2 300 грн в OnCredit
girl
Ольга з Чернівців подала заявку на 8 100 грн в OnCredit
girl
Петро з Києва оплатив кредит на 4 200 грн в OnCredit
girl
Тетяна з Вінниці оплатила кредит на 5 800 грн в OnCredit
girl
Олена з Полтави отримала кредит на 12 100 грн в OnCredit
girl
Ксенія з Івано-Франківська отримала кредит на 10 600 грн в OnCredit
girl
Микола з Житомира отримав кредит на 3 900 грн в OnCredit
girl
Богдан з Чернівців оплатив кредит на 9 500 грн в OnCredit
girl
Світлана з Києва отримала кредит на 13 700 грн в OnCredit
girl
Юлія з Херсона оплатила кредит на 5 300 грн в OnCredit
girl
Тарас з Дніпропетровська отримав кредит на 4 100 грн в OnCredit
girl
Алла з Тернополя подала заявку на 6 600 грн в OnCredit
girl
Віталій з Івано-Франківська подав заявку на 9 800 грн в OnCredit
girl
Інеса з Дніпропетровська оплатила кредит на 12 300 грн в OnCredit
girl
Анатолій з Києва оплатив кредит на 11 300 грн в OnCredit
girl
Віталій з Херсона подав заявку на 1 100 грн в OnCredit
girl
Марія з Миколаєва отримала кредит на 10 200 грн в OnCredit
girl
Інеса з Миколаєва подала заявку на 14 000 грн в OnCredit
girl
Дмитро з Чернівців подав заявку на 12 200 грн в OnCredit
girl
Віталій з Херсона оплатив кредит на 10 700 грн в OnCredit